Dokumenty szkoły

20 stycznia 2021 22:43 | Dokumenty szkoły

PRZYRODA

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej W ŁĘCZU PRZE

czytaj więcej »

14 stycznia 2021 18:40 | Dokumenty szkoły

MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA Opracowany zgodnie ze Statutem oraz Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Przedmiotem oceny z matematyki są: 1) wiedza, wysiłek, postępy w uczeniu się, zdolności, postawy; &n

czytaj więcej »

27 listopada 2020 12:13 | Dokumenty szkoły

GEOGRAFIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII Podstawa opracowania: Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii w Szkole Podstawowej w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej opracowany w oparciu o: • Podstawę programową;

czytaj więcej »

25 września 2020 12:29 | Dokumenty szkoły

JĘZYK NIEMIECKI

Nieprzygotowanie do lekcji można zgłosić dwa razy w semestrze (większa ilość skutkuje oceną niedostateczną); zwalnia z niezapowiedzianej kartkówki, ale nie zwalnia z pracy na lekcji. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji, uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania z pracy...

czytaj więcej »

23 września 2020 08:29 | Dokumenty szkoły

HISTORIA

Nauczanie historii odbywa się na podstawie programu „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej” autorstwa Tomasza Maćkowskiego, zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach w ciągu: w...

czytaj więcej »

23 września 2020 08:28 | Dokumenty szkoły

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Nauczanie techniki odbywa się na podstawie programu „Jak to działa” Program nauczania hi w klasach 4-6 szkoły podstawowej” autorstwa Lecha Łabeckiego i Marty Łabackiej, zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Numer ewidencyjny w wykazie MEN; 295/2018 Program realizowany...

czytaj więcej »

23 września 2020 08:25 | Dokumenty szkoły

PLASTYKA

Nauczanie techniki odbywa się na podstawie programu „Jak to działa” Program nauczania hi w klasach 4-6 szkoły podstawowej” autorstwa Jadwigi Lukas, Krystyny Onak, zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Numer ewidencyjny w wykazie MEN; 903/2/2018 Program realizowany jest...

czytaj więcej »

18 września 2020 18:29 | Dokumenty szkoły

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘCZU im. MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI&nbs

czytaj więcej »

18 września 2020 14:26 | Dokumenty szkoły

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE - Szkoła Podstawowa w Łęczu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rok szkolny 2020/2021 Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie biorąc pod uwagę jego możliwości, wywiązywanie się z obowiązków, wysiłek wkładany przez ucznia OCENA PRACY UCZNIA Z WYCHOWANIA...

czytaj więcej »

18 września 2020 08:58 | Dokumenty szkoły

Muzyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA ROK SZKOLNY 2020/2021 Realizacja programu nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej: „Lekcja muzyki” Monik

czytaj więcej »