Dokumenty szkoły

15 września 2020 09:37 | Dokumenty szkoły

JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI §1 Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,...

czytaj więcej »

15 września 2020 09:33 | Dokumenty szkoły

JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VIII

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VIII rok szkolny 2020/2021 nauczyciel przedmiotu mgr Natalia Sokulska Podręcznik wyd. Macmillan kl. IV Brainy 4 kl. V Brainy 5

czytaj więcej »

15 września 2020 09:31 | Dokumenty szkoły

JĘZYK ANGIELSKI KLASY I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy I rok szkolny 2020/2021 Nauczyciel prowadzący: mgr Natalia Sokulska Obowiązujące podręczniki Klasa I – Bugs Team 1 Macmillan Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach: Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, ołówek oraz kredki w różnych...

czytaj więcej »

15 września 2020 09:22 | Dokumenty szkoły

FIZYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI Podstawa opracowania: Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej opracowany w oparciu o: • Podstawę programową; • Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie oceniania, klasyfikowania...

czytaj więcej »

15 września 2020 09:19 | Dokumenty szkoły

CHEMIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII Podstawa opracowania: Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Szkole Podstawowej w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej opracowany w oparciu o: • Podstawę programową; • Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie oceniania, klasyfikowania...

czytaj więcej »

15 września 2020 09:17 | Dokumenty szkoły

BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII Podstawa opracowania: Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii w Szkole Podstawowej w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej opracowany w oparciu o: • Podstawę programową; • Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie oceniania, klasyfikowania...

czytaj więcej »

15 września 2020 08:27 | Dokumenty szkoły

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Głównym celem działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez realizację przez nauczycieli zadań w obszarze nauczania, wychowania oraz rozwijania umiejętności...

czytaj więcej »

14 września 2020 14:55 | Dokumenty szkoły

INFORMATYKA

Przedmiotowe zasady oceniania INFORMATYKA klasy IV, V, VI,VII i VIII Szkoły Podstawowej w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej Rok szkolny 2020/2021 Cele kształcenia – wymagania ogólne Bezpieczne posługiwanie si

czytaj więcej »