WALORY HISTORYCZNE

Pierwszymi mieszkańcami na naszym terenie byli Prusowie, w średniowieczu zaś katoliccy koloniści z Niemiec i Polski. Bliskość Elbląga wraz z jego charakterystyczną wielonarodowościową ireligijną strukturą społeczną kształtującą się przez wieki spowodowała, że kupcy nadbałtyccy upodobali sobie okoliczne miejscowości m. in. Łęcze, gdzie zakładali swoje przedstawicielstwa i siedziby. Przez mijające wieki i lata nie sposób było zachować krajobraz w nienaruszonym stanie. Budowano wiele obiektów o charakterze przemysłowo-wytwórczym czy usługowo-rekreacyjnym (parki zdrojowe, zakłady ceramiczne, kuźnie, młyny, schroniska itp.) Dzisiaj pozostali nieliczni świadkowie dawnej świetności. Obecnie w Łęczu można podziwiać kilka domów podcieniowych z pogranicza XVIII i XIX w. ruiny wiatraka holenderskiego, kościół z 1746r. z zabytkową chrzcielnicą oraz mosiężny świecznik typu pająk.

landscape062.jpg [275x207]