orto1.jpg [398x85]

 

Uczniowie z dysleksją rozwojową wymagają w procesie edukacji specjalistycznej pomocy.

Spośród uczniów przystępujacych co roku do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej oraz do egzaminu gimnazjalnego, średnio 8–9% ma zdiagnozowaną dysleksję. Jednak tylko niewielki odsetek tych dzieci uzyskuje w trakcie edukacji konieczną pomoc. Wskazania postdiagnostyczne, które są elementem opinii o dysleksji, stanowią często martwy zapis. Ich realizacja wymagałaby między innymi włączenia ucznia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole, a także podjęcia samodzielnej pracy w domu pod kierunkiem rodziców. Taka praktyka, jak dotąd, jest rzadkością.

W jaki sposób szkoła może zapewnić każdemu uczniowi specjalistyczną pomoc?

Rozwiązaniem sygnalizowanego problemu jest wdrożenie w szkole Programu Edukacyjno-
-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI – kompleksowego systemu pomocy uczniom z dysleksją. Dzięki niemu jest możliwe objęcie opieką każdego ucznia dyslektycznego, bez względu na możliwości szkoły czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Program jest realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji.

 

 Informacje pochodzą ze strony http://www.ortograffiti.pl Na naszej stronie zostały umieszczone  za wiedzą i zgodą autorów.